V pátek 15. 3. 2019 na Masarykově základní škole probíhal Tučný pátek, kterého se zúčastnila většina tříd školy. Výjimku tvořili žáci 6. tříd, za kterými přijeli archeologové z Historyparku Ledčice, Mgr. Vít Beran a Mgr. Svetlana Dankovčíková. Den s archeologií otevřela krátká přednáška o tom, co je archeologie, čím se zabývají archeologové. Hlavním bodem programu však byla práce archeologa. Děti ve čtyřech skupinách skládaly kosterní hrob i s nálezy v životní velikosti, určovaly archeologické nálezy doby kamenné a doby bronzové, přičemž měly v rukách kopie pravých nálezů. Pracovaly s lupou a nerosty a nakonec zavítaly do světa lučištníků od Asie až do Evropy. Rukama jim prošly luky mongolské, turecké i evropské spolu s šípy. Když archeologové odjeli, žáci pomocí prezentace zopakovali své znalosti o pravěku a vývoji člověka a ještě musí vyplnit pracovní listy, v nichž ověří své znalosti získané při Dni s archeologií i svou schopnost informace vyhledávat a třídit, jako to musejí umět všichni správní archeologové.

foto

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor