Naše škola byla hejtmanem Ústeckého kraje vybrána, aby od 18. března zabezpečila v době pandemie děti rodičů pracujících v Integrovaném záchranném systému. Tyto děti tak mohly využívat zázemí naší školy po dobu téměř tří měsíců. Po dohodě s ostatními řediteli litoměřických základních škol se o jejich denní aktivity podělily všechny vychovatelky, které se střídaly ve třídenních cyklech.
Vzhledem k možnému dobrovolnému návratu dětí z prvního stupně do škol od 25. května smysl této skupiny zaniká. 
Starost o žáky se tak přesouvá na jednotlivé kmenové školy. Těm nejmladším školákům tak bylo umožněno se opět potkat se svými kamarády, třídními učiteli a po bezmála třech měsících si před blížícími se letními prázdninami připomenout atmosféru školy a některé školní návyky.
Vedení Masarykovy základní školy chce poděkovat všem ředitelkám, ředitelům, vychovatelkám litoměřických základních škol i správním zaměstnancům z Masaryčky za to, že se přímo podíleli na péči o děti rodičů, kteří pracovali v první linii.
 
 
 
© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor