Tradičně na konci školního roku proběhla na Masarykově základní škole v Litoměřicích přednáška PhDr. Františka Bártíka na téma Uranové pracovní tábory a komunistické vězeňství od konce 40. do 60. let 20. století.

Jedná se o doplnění znalostí žáků 9. ročníku o temné stránce moderních československých dějin v období vlády jedné strany. Je potřeba si připomínat i tyto události ve světle letošních oslav 100. výročí založení samostatného československého státu.

Přednáška doplněná prezentací i citacemi přímých účastníků událostí a dobovými dokumenty netradiční formou přiblížila žákům historii těžby uranu v pracovních táborech německými válečnými zajatci, později politickými i kriminálními vězni.  PhDr. Bártík se také věnoval konkrétním osudů vězňů zemřelých na útěku, při důlních neštěstích či popravených.  Mluvil rovněž o neschopnosti československé a české justice potrestat zločiny spáchané příslušníky ostrahy táborů.

PhDr. František Bártík je absolventem UJEP Ústí nad Labem, dlouhodobě se zabývá problematikou uranového vězeňství a je autorem řady publikací a studií na dané téma. Jeho poslední studií je publikace Nad krajinou radiace a slz.

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor