Výchovný poradce: Mgr. Marcela Kabátová - vedoucí školního poradenského pracoviště >>>

 

Vážení rodiče,

každým rokem žáci, kteří končí povinnou školní docházku na naší škole, mají možnost při výběru svého dalšího vzdělávání využít těchto možností:

 1/          navštívit ÚP LITOMĚŘICE, INFORMAČNÍ A PORADENTSKÉ STŘEDISKO, tel. 950133322, p. Levková,DiS. Po tel. domluvě s ní individuálně řešit další studium, možnost vyplnění jednoduchého dotazníku a následné vyhodnocení - individuálně se svými zákonnými zástupci

2/           SPC, PPP - pouze jejich klienti mohou individuálně konzultovat možnost volby dalšího vzdělávání na tomto pracovišti.

3/           ATLAS  ŠKOLSTVÍ - pro Ústecký kraj, přehled všech škol- zatím jsou ve výrobě, až dorazí, předáme žákům

4/           Výstava ŠKOLA 2017 v KD LITOMĚŘICE, individuálně se svými zákonnými zástupci

5/           informace na adrese WWW.MSMT.CZ

6/           VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ ve škole - pomoc při výběru a vyplňování přihlášek na příslušné školy - nejdříve nanečisto, poté na originál přihlášky. Školy s talentovou zkouškou - nutno poslat vyplněnou přihlášku (modrou) do 30. 11. 2017. Na ostatní školy (červenou) do 1. 3. 2018

7/           Možnost návštěvy Dnů otevřených dveří na příslušných školách, individuálně se svými zákonnými zástupci

8/           Možnost konzultace s výchovnou poradkyní na škole v konzultačních hodinách - Čt 9:00 až 10:00h, popř. po tel. dohodě

9/         Informovat se na nástěnce ve škole - VOLBA POVOLÁNÍ -aktuální novinky

10/         Po přijetí na příslušné školy žáci dostanou od výchovné poradkyně ve škole Zápisový lístek (pomoc výchovné poradkyně při vyplňování)

11/         Spolupráce s LOVOCHEMIÍ v Lovosicích - možnost představit žákům 9. tříd stipendijní program, který tato společnost nabízí studentům středních škol vybraných oborů (termín se připravuje)

+ další info získávají žáci během školního rokuJ

 

Důležité termíny pro rodiče a vycházející žáky ve školním roce 2017/2018 >>>

 

Informace k přij. řízení na SŠ, SOU:

www.atlasskolstvi.cz

www.msmt.cz

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani

www.infoabsolvent.cz

 

Zájemci o studium na SOŠ, SOU s talentovou zkouškou je nutno odevzdat vyplněné, potvrzené přihlášky (modré) do konce listopadu na příslušné školy.

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor