ŠKOLNÍ ELEKTRONICKÁ PENĚŽENKA

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

chtěli bychom Vás seznámit s novým systémem placení celoškolních nebo třídních akcí, školní družiny a školních kroužků. Výhodou tohoto nového systému je, že každé dítě bude mít svou tzv. „zálohovou peněženku“ (dále jen záloha), na kterou zákonný zástupce posílá bezhotovostně peníze. Veškeré platby se strhávají automaticky. Přednostně se vždy bude strhávat platba za školní družinu a kroužek při školní družině. Zákonný zástupce má možnost hlídat stav na zálohách, případně dodatečně poslat další částku.

Podrobné informace:

1. Škola má pro tyto účely zřízen účet: 1002309399/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Litoměřice.

2. Každý žák má svůj vlastní variabilní symbol, který se nebude během školní docházky měnit.

3. Zákonní zástupci mohou poslat částku na školní rok jednorázově, nebo podle svých možností. Čerpání během školního roku je individuální podle jednotlivých tříd. Je však třeba si dát pozor na to, aby byl na záloze dostatek peněz v případě docházky do školní družiny, školních kroužků apod.

4. Zákonní zástupci budou pravidelně informováni o stavu zálohy a o uskutečněných platbách. Lze si též vyžádat mimořádný výpis. Nevyčerpané prostředky lze převádět do dalšího školního roku. Při ukončení školní docházky se nevyčerpané peníze zašlou zpět na účet zákonného zástupce.

Variabilní symbol dítěte:

1. Každý žák má svůj vlastní číselný kód - VS, který bude platit po celou dobu školní docházky.

2. VS: rodné číslo dítěte.

 

Konkrétní vzor:

Číslo účtu

Částka

VS

 Zpráva pro příjemce

1002309399/0800   

1 200 Kč 

0802153611

 Josef Dvořák

1002309399/0800

800 Kč

0458143175

Anička Svobodová

1002309399/0800

500 Kč

0103292505

Petr Lev

 

Informace o výši jednotlivých úhrad:

1. Školní družina - 400,- Kč (září až prosinec) a 600,- Kč (leden až červen), (platba do 30.9./31.1.)

2. Kroužky při školní družině – florbal, basketbal - 300,- Kč (říjen až prosinec) a 500,- Kč (leden až květen), (platba nejpozději do 31.10./31.1.)

3. Třídní fond – pracovní sešity, fotografování, kulturní pořady, exkurze apod.

I. stupeň – dle informací třídního učitele

II.stupeň - 500,-Kč/pololetí (nejpozději do 30.11./31.3.)

O použití třídního fondu rozhoduje vždy třídní učitel.

4. Případné školy v přírodě, mezinárodní projekty a ostatní vícedenní akce se budou platit individuálně podle přímých pokynů vedoucích jednotlivých akcí.

 

Věříme, že tento systém nám všem zjednoduší a ulehčí vzájemnou spolupráci.

Mgr. Karel Kynzl, ředitel školy

 

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor