ŠKOLNÍ DRUŽINAVýchovná práce ŠD vychází z těchto hlavních úkolů - pěstování pozitivního vztahu k rodině, k přírodě, ke knihám. Součástí pobytu v přírodě jsou vycházky s přírodovědnou tematikou, sportovní činnost. Ekologické a kooperativní hry, podporující komunikativní dovednosti, orientaci, spolupráci ve skupině, se zařazují především v zimě, při pobytu v budově ŠD, při návštěvě bazénu, tělocvičny. V každém ročním období využíváme přírodního materiálu pro pracovní činnost. Během školního roku využíváme sportovního hřiště pro rozvoj tělesné aktivity dětí. Zejména ve spolupráci se správcem hřiště a druholigovým trenérem, panem Liborem Hejhalem, mají možnost chlapci ze školní družiny sehrát v rámci ŠD různá miniutkání, především ve florbalu.

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY:

RÁNO: 6.00 - 7.40

ODPOLEDNE: 11.40 - 16.30, děti jsou odváděny do a ze školy vychovatelkami, včetně oběda.

Školní družinu naplňují z kapacitních důvodů přednostně žáci z 1. - 4. tříd, volná místa doplňují žáci 5. tříd

                     

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor