Vážení rodiče,

podle školského zákona škola nemusí stejnopis rozhodnutí o přijetí doručit zákonnému zástupci. Rozhodnutí se považuje za oznámené tím, že je ve škole vyvěšen seznam přijatých žáků podle registračních čísel.

Máte-li zájem o písemné rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte na naší školu, je možné si ho vyžádat v kanceláři ředitele školy. 

 

 

Registrační čísla žáků přijatých k základnímu vzdělávání podle § 46 školského zákona od školního roku 2021/2022 >>>

 

Registrační čísla žáků, kteří nebyli přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 >>>

 

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor