Masaryčka, jak obvykle děti své škole říkají, je 1. Fairtradovou základní školou v České republice. Je nositelkou certifikátu Rodiče vítáni a Zelená škola. Vzhledem k tomu, že škola každoročně umožňuje žákům devátých tříd složit Cambridgeské zkoušky a získat certifikát KET či PET, má oprávnění užívat titul British Council Partner Institution. Důležitou charakteristikou školy, která ji odlišuje od ostatních litoměřických základních škol i většiny základních škol v ČR, je bilingvní anglicko-česká výuka, probíhající již od první třídy rodilými mluvčími. Tato výuka probíhá 5 hodin týdně v rámci předmětů matematika, prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti a přírodověda.

Masaryčka je školou, kde zaměstnanci kladou důraz na rodinnou atmosféru. Pořádá se zde řada společenských akcí, do kterých se zapojují rodinní příslušníci i přátelé školy.

Masaryčka je škola, jejíž součástí je rozsáhlá školní zahrada s arboretem, bazénem, trampolínou, dětským hřištěm, prostorem pro výuku pracovních činností a skleníkem. Na školní zahradě se také nalézá šachovnice pro venkovní šachy a kurt pro cvrnkání kuliček. Kromě zahrady patří ke škole rovněž sportovní areál, jež je jeden z největších a nejvyužívanějších ve městě. Součástí sportovního areálu je beach volejbalové hřiště, workoutové hřiště a půjčovna lyží.

Masaryčka je škola, která se modernizuje. Byla zahájena realizace projektu na vybudování nových odborných učeben v podkroví školy.  Postupně zde vznikají tři odborné jazykové učebny, výtvarný ateliér, učebna pro přírodní vědy se skladem a kabinetem. Součástí celé stavby je i nové prosklené únikové schodiště s výtahem a sociální zařízení pro žáky školy včetně pohybově hendikepovaných. Paralelně a v souladu s tímto projektem dochází k obnově školního arboreta.

Masaryčka má ale také jeden handicap a tím je absence tělocvičny. To je v dnešní moderní době, kdy celá společnost volá po větším zapojení mládeže do sportovních aktivit, úsměvné. Na sportovní výsledky to kupodivu nemá vliv. Škola po sportovní stránce dlouhodobě patří k nejlepším ve městě. Je pravidelným účastníkem okresních, krajských a celorepublikových kol, a to především v basketbalu, florbalu, kopané, atletice. 

Masaryčka se aktivně zapojila do Šablon II. a do mezinárodního projektu ERASMUS+.  

Masaryčka, to je špička :-)

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor