Masarykova základní škola Litoměřice je školou bez specializace, s výukou některých předmětů (matematika, výtvarná výchova, pracovní činnosti, přírodověda a prvouka) v anglickém jazyce rodilým mluvčím od 1. třídy. Je malou a útulnou školou rodinného typu. Umístěna je v krásném a klidném prostředí ve Svojsíkově ulici vedle Gymnázia Josefa Jungmanna a městského parku. V areálu se nachází rozsáhlá rekonstruovaná zahrada se zahradní učebnou a dětským hřištěm. Patří sem rovněž největší sportovní areál v Litoměřicích.  V těsné blízkosti jsou Centrální školní jídelna a plavecký bazén. Škola má 6 oddělení školní družiny s vlastními objekty. V rámci školy jsou organizovány různé volnočasové aktivity a kroužky, jejichž nabídka se však mění každý rok podle možností školy a zájmu dětí. Nejnavštěvovanějším kroužkem je kroužek florbalový, který navštěvovalo i 90 dětí, především z 1. stupně. To vše ve dlouholeté spolupráci s LFP (Litoměřická florbalová parta).

 

Pedagogický sbor je rovnoměrně věkově rozložen, všichni pedagogové jsou plně aprobovaní a jsou mezi nimi speciální pedagogové. Věkový průměr je 36 let a početné zastoupení v pedagogickém sboru mají i muži. 

 

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor