Od školního roku 2005/2006 probíhá na naší škole výuka pěti předmětů (matematika, výtvarná výchova, pracovní činnosti, prvouka, přírodověda) v anglickém jazyce. Tuto výuku zajišťují rodilí mluvčí. Byli jsme jednou ze tří základních škol v celé ČR, které tento projekt se svolením MŠMT zahájily. Tento náš program má samozřejmě návaznost i na stupni druhém, kde se využívá v předmětu anglický jazyk - konverzace. V 9. ročníku mají žáci možnost zakončit anglický program složením zkoušky a získáním mezinárodně uznávaného certifikátu KET nebo PET (podmínky pro získání zde). V souvislosti s tímto projektem vzniknul za účasti rodičů našich žáků spolek Easy English podporující tento program finančně i organizačně (Stanovy zde). Jeho finanční podpora ze strany rodičů je pro zachování anglického programu nezbytná.

 

Krátké video >>>

  

 

Formy poplatku:  sponzorský dar spolku Easy English (darovací smlouva - na vyžádání)

Poplatek na školní rok (tj. od září do června) je 2 700,- Kč. Částka se nenásobí počtem dětí, ale je stejná i v případě více Vašich dětí na škole.

Možnosti platby:      

1) jednorázově 2700 Kč

2) pololetně - 1 350,- Kč

3) měsíčně  - 270,- Kč (v případě trvalého příkazu od září do června)

Způsob platby:

Na účet číslo 241542062/0300 

Variabilní symbol:     00715

Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte + třída (pokud máte na prvním stupni více dětí, vypište je, prosím, všechny jednotlivě. Děti na druhém stupni není třeba uvádět.)

 

Upozorňujeme, že oproti minulým rokům nelze platit v hotovosti v kanceláři školy.

 

  Hospodářka spolku Easy English: Ing. Jaromíra Zajícová

Email: jaromira.zajicova@seznam.cz

Telefon: 739 012 138

Předseda spolku Easy English: Ing. Lukáš Znojemský

Email: lukasznojemsky@seznam.cz

 

 

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor