Kariérový poradce: Mgr. Petr Hošek

 

Konzultační hodiny: pondělí 14,00 - 16,00 kancelář zástupce ředitele

případně po telefinické domluvě 732612142, či Edookit

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Termíny >>>

Termíny jednotné přijímací zkoušky a talentových zkoušek >>>

Žák si může podat 2 přihlášky: a) 2 studijní obory (i na 1 škole)

                                                           b) 1 studijní obor + 1 učební obor

                                                           c) 2 učební obory

Řádně vyplněná přihláška musí být odevzdaná (odeslaná) nejpozději do 1. 3. 2020 řediteli střední školy (SŠ)

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (jen pro studijní obory s maturitou)

Český jazyk a literatura, matematika a její aplikace

  1. Termín  14. 4. 2020 (4 leté obory)                            16. 4. 2020 (víceletá gymnázia)
  2. Termín 15. 4. 2020 (4 leté obory)                             17. 4. 2020 (víceletá gymnázia)

Kritéria pro přijetí vyhlásí ředitel SŠ do 31. 1. 2020

Ředitel SŠ může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky – tento termín se nesmí shodovat s termínem konání jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška se na celkovém hodnocení splnění kritérií uchazečem podílí nejméně 60% (započítává se vždy lepší výsledek)

Výsledky budou zveřejněny na webu škol

SŠ doručuje pouze rozhodnutí o nepřijetí (odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí)

K potvrzení úmyslu uchazeče studovat daný obor slouží zápisový lístek

Pokud byl uchazeč přijat a chce danou školu studovat, musí vyplněný zápisový lístek odevzdat do 10 pracovních dnů řediteli SŠ

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou - to neplatí pokud chce uchazeč uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na odvolání

Vzor zápisového lístku >>>

 

Informace:

Atlas školství střední školy 2019/2020 Ústecký kraj

Dny otevřených dveří SŠ

Weby SŠ

Úřad práce – informační a poradenské středisko pro žáky (budova Okresního soudu)

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz

Nástěnka 1. patro Masarykovy základní školy

 

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor