Kariérový poradce: Mgr. Petr Hošek

 

Konzultační hodiny: pondělí 14,00 - 16,00 kancelář zástupce ředitele

případně po telefinické domluvě 732612142, či Edookit

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Vážení žáci a zákonní zástupci. Na této stránce najdete informace a zdroje informací k přijímacímu řízení pro žáky, kteří nastoupí na střední škole ve školním roce 2021/2022

 

AKUTÁLNÍ INOFRMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍCH NALEZNETE ZDE >>>

Testování žáků, kteří se zúčastní přijímacích zkoušek či pohovorů na střední školy a učiliště, bude prováděno ve škole vždy pondělí až čtvrtek mezi 13.00 – 15.00 hodin. V případě negativního testu dostanou žáci potvrzení, které má platnost 7 dnů.

Talentové zkoušky – podání přihlášky nejpozději do 30. 11. 2020, konání talentových zkoušek – leden 2021

 

Přijímací řízení pro studijní obory s maturitou a učební obory:

Žák si může podat 2 přihlášky: a) 2 studijní obory (i na 1 škole)

                                                      b) 1 studijní obor + 1 učební obor

                                                      c) 2 učební obory

 

Řádně vyplněná přihláška musí být odevzdaná (odeslaná) nejpozději do 1. 3. 2021 řediteli střední školy (SŠ)

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (jen pro studijní obory s maturitou)

Český jazyk a literatura  matematika a její aplikace

1. termín      duben 2021  (4 leté obory) 

                     duben 2021 (víceletá gymnázia)

2. termín      duben 2021  (4 leté obory) 

          duben 2021  (víceletá gymnázia)

 

Kritéria pro přijetí vyhlásí ředitel SŠ do 31. 1. 2021

Ředitel SŠ může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky – tento termín se nesmí shodovat s termínem konání jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška se na celkovém hodnocení splnění kritérií  uchazečem podílí nejméně 60% (započítává se vždy lepší výsledek)

Výsledky budou zveřejněny na webu škol

© Design Quasar 2010. Realizováno redakčním systémem Webredaktor