Nejnovější příspěvky

Všehochuť

Máme za sebou další laskavý blešák, pro všechny jednu z nejoblíbenějších hodin v roce! Díky společné podpoře nás všech jsme opět proměnili chodby školy v jedno velké tržiště! Z pestré nabídky nebylo těžké si vybrat. Velcí, malí, dokonce i ti nejvyšší, náš pan ředitel, měli radost ze svého nákupu a zároveň z vykonání laskavého skutku. Výtěžek z blešáku budeme brzy předávat potřebným dětem a doufat, že udělá radost i jim!

Všehochuť

Absolvent naší školy Daniel Leon, stážista Ministerstva zahraničních věcí ČR, se setkal s prezidentem České republiky Ing. Petrem Pavlem. M.A., armádním generálem v.v.

Setkání se konalo na stáži ve Stálém zastoupení ČR při OSN v New Yorku, v průběhu High level week a Valného shromáždění.

Výlety a exkurze

Teda to inovativní vzdělávání, to je věc. Díky němu opět vyrazili páťáci na poznávací výlet do Prahy. V matičce měst navštívili Národní muzeum a poznávali neskutečné krásy naší živé i neživé přírody. Další zastávkou bylo interaktivní muzeum filmu Na FiLM. Tam pochopili, jak obtížně vzniká film, vyzkoušeli si nejen ruchařskou práci, ale i těžkou roli animátora. Evropská unie, díky!

Družina

Vesnička Dýňov u nás na Masaryčce opět ožila 2. listopadu. Všem dětem a rodičům moc děkujeme za perfektní atmosféru. Zpívalo se, tančilo, prostě bylo veselo. Děti si vyrobily lucerničky, které jim svítily na cestu domů.

Výlety a exkurze

Třídy 1.A a 1.B navštívily zoo v Zelčíně. Děti získaly nové poznatky o zvířatech, nebály se je i nakrmit, pohladit a zajezdit si na koních. Odměnou jim byla sladká palačinka.

Výlety a exkurze

V rámci inovativního vzdělávání navštívili žáci 5.A výstavu korunovačních klenotů. Nejprve si ve škole vyhledali důležité informace na tabletech, po výstavě si každý vyrobil svoji korunu.

Výlety a exkurze

Dne 21. 9. 2023 Inovativní program žáky 8. A zavedl do centra řemesel, kde byly platidlem pouze groše. Žáci si za ně mohli vyrobit svíčku, rýžovat zlato, vybrousit si drahý kámen, vyrobit papír, bylinkové mýdlo, keramický výrobek, či pochutnat si na keltských palačinkách. Návštěvu jsme zakončili v bludišti, ze kterého jsme se všichni naštěstí vymotali.

Všehochuť

Dne 25. 9. 2023 žáci 8. A v šesti vyučovacích hodinách vytvářeli plastickou mapu povrchu Evropy. Pracovali s atlasem, tablety, plastovou hmotou a výtvarnými potřebami. Cílem projektu bylo seznámit se s pohořími, nížinami, porovnávat nadmořskou výšku a výškovou členitost Evropy.

Sportovní akce

V úterý 10. 10. nás ve škole v rámci partnerského projektu navštívily basketbalistky kategorie U11, 12 Kočky z Chemnitz. Společně s ředitelem školy Karlem Kynzlem a učitelkou německého jazyka Klárou Filipovou prošli kompletně celou školu, včetně nové přístavby s moderními odbornými učebnami. Mladé basketbalistky zejména zajímalo, jak a co se české děti učí, kdy mají přestávky, kam chodí na oběd, jestli smí mít ve škole mobil, proč se ve škole přezouváme a jak se učíme němčinu.

V druhé části návštěvy si Kočky prohlédly fotky z historie litoměřického basketbalu, kdy se v našem městě hrála naposledy nejvyšší mužská basketbalová soutěž (1988). Pak změřily své síly v tělocvičně s žáky 5. B, kde právě probíhala basketbalová hodina tělesné výchovy s Pavlem Vránou.

Celé dopoledne bylo velmi příjemné a již se těšíme na další setkání.

Sportovní akce

11.10.2023 naší školu reprezentovalo přes třicet dětí na závodě v běhu na Střeleckém ostrově. Všichni statečně bojovali a počasí nám přálo. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k medailovým úspěchům a Všem ostatním za účast.

300m:
1. místo – Zora Hladíková (mladší děti Ž)
1. místo – Marek Limberk (mladší děti M)

400m:
2. místo – Hana Bradáčová (starší děti Ž)
3. místo – Ella Nekovaříková (starší děti Ž)

500m:
2. místo – Dorota Škoulová (mladší žákyně)

1000m:
3. místo – Filip Zahálka (starší žáci)

Logo novinky

Co je na Masaryčce nového? To se dozvíte právě zde!

  • Rubriky

  • Školní rok

Nejnovější články

Masaryčka na sítích

Skip to content