Nejnovější příspěvky

Všehochuť

Good morning, everybody, tímto pozdravem na naší škole v Litoměřicích nezačíná pouze hodina anglického jazyka, ale také matematiky, prvouky, přírodovědy, výtvarné výchovy a pracovních činností. Tyto předměty jsou totiž na škole již devátým rokem vyučovány rodilými mluvčími, a to již od prvního ročníku.

Žáci třídy 9. B by o tom mohli vyprávět, stali se dobrovolně „pilotní“ třídou celého programu, který byl schválen MŠMT. Žáci měli možnost v průběhu svého působení na škole získat ojedinělou zkušenost, a to devět let naslouchat, reagovat a komunikovat s lektory z Austrálie, Ameriky a Velké Británie. Zkušenost k nezaplacení! Pokud se k tomuto přidá nemalé úsilí o efektivní rozvoj v oblasti gramatiky, žáci by měli být na konci základní školy výborně jazykově vybaveni.

Své jazykové schopnosti si letošní deváťáci prověřili při skládání cambridgeských zkoušek KET a PET, na které se měli možnost přihlásit v osmé třídě. Tyto zkoušky jsou mezinárodně uznávanými testy jazykových schopností s ekvivalentním evropským měřítkem A1- C2. Roční intenzivní a systematická příprava na tyto nelehké zkoušky, a to v oblastech čtení, psaní, poslech a mluvení, přinesla nečekaný úspěch. Dne 29. dubna se žáci dozvěděli své výsledky při malé oslavě u ředitele školy Mgr. Karla Kynzla. Sedm žáků dosáhlo jazykového stupně B1, což je stupeň úrovně státní maturitní zkoušky, a zbývajících devět dosáhlo stupně nižšího A2.

Lepší zakončení devítiletého studia anglického jazyka si žáci a jejich učitelé nemohli přát. Do budoucna přejeme letošním deváťákům kvalitní navazující studium, které bude nejen nadále rozvíjet jejich dosavadní schopnosti, ale zejména jejich nadšení o tento světový jazyk.

Mgr. Iveta Dragoňová

Koordinátor jazykové výuky

Výlety a exkurze

Žáci 5.B vyjeli 15. května na terénní výukový program do kopců Českého středohoří.

Program byl soutěživou formou zaměřen na poznávání historie krajiny v níž žijí, způsoby jejího obhospodařování.
Navštívili dojírnu a sýrárnu na Oblíku, seznámili se s postupy zpracování vlny a na Rané pozorovali ohrožené sysly.

Všehochuť

Pěvecký sbor Bobulky se letos poprvé účastnil 18. ročníku festivalu sborového zpěvu Litoměřická notička. Zpěváčci z Masaryčky vystoupili na 3. koncertě tohoto festivalu – Přehlídce dětských pěveckých sborů ve varhanním sále ZŠ Boženy Němcové spolu s dalšími dětskými sbory z Litoměřic, Lovosic, Roudnice nad Labem, Brozan a Prahy. Pěvecké výkony vystupujících sborů letos poprvé hodnotila dětská porota složená z žáků devátých tříd ZŠ Boženy Němcové, kteří mají se sborovým zpěvem zkušenosti minimálně od 1. třídy. Všechny vystupující sbory si z akce odnesly diplom se specifickým ohodnocením. Naše Bobulky zazpívaly 5 cizojazyčných písní – slovenskou, mexickou, hebrejskou a 2 romské – právě těmito dvěma posledními mladou porotu zaujaly nejvíce. Bobulkám se jejich první vystoupení mimo areál školy velmi povedlo a z celého dopoledne plného zpěvu načerpaly spoustu hezkých zážitků.

Barbora Hančová

Olympiády a soutěže

Okresní kolo matematické olympiády pro 6. až 8. ročníky a odpovídající víceletá gymnázia proběhlo ve středu 9. dubna 2014.

Do tohoto kola bylo přihlášeno celkem 29 řešitelů ze 7. ročníků. Z celkového počtu bylo úspěšných pouze osm řešitelů.

Radim Květ, získal krásné 2. místo

V kategorii 8. ročníků, kde se zúčastnilo celkem 37 řešitelů, nás reprezentovala Augustina Raszyková, která dosáhla na krásnou 7. -15. pozici.

Všem účastníkům moc gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Olympiády a soutěže

V dubnu hostoval Krajský úřad Ústí nad Labem řešitele krajského kola fyzikální olympiády. Naši školu reprezentoval Jan Hejhal, žák IX. A, který postoupil z okresního kola.

Ve velké konkurenci byl Honza opět úspěšným řešitelem a obsadili mezi 58 řešitelů krásné 29 místo. Touto soutěží sobě i nám dokázal své kvality a velké předpoklady pro další studium na střední škole.

Moc gratulujeme, děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme plné nasazení v dalším studiu.

Olympiády a soutěže

11. ročník Astro – olympiády je ukončen. V porovnání s minulými léty byl o školní kolo velký zájem, ale do druhého kola mohlo pokračovat 15 žáků. Z vybraných řešitelů nakonec splnilo podmínky pro postup do kraje pouze 5 žáků. Ti v konečném hodnocení krajského kola obsadili pěkné příčky ve svých kategoriích.

Kategorie 8. a 9. tříd:

Vašek Kirschner, VIII.A – 7. místo

Hilda Raszyková, IX.A – 14. místo

Kategorie 6. a 7. tříd:

Radim Květ, VII.A – 2. místo

Vojtěch Kašpar, VI.A – 5. místo

Tomáš Málek, VI.B – 7. místo

Za odvedenou práci vás moc chválíme a gratulujeme.

Výlety a exkurze

Žáci 5. tříd vyjeli na svůj pravidelný ozdravný pobyt, tentokrát až na Šumavu, do parádního hotelu Belveder v Železné Rudě. Zde dokonale splynuli s přírodou Národního parku Šumava, pročistili své plíce v lesích u Černého a Čertova jezera, vyšlápli si na hrad Kašperk a seznámili se s obtížnou prací horské služby. Kromě zážitků přivezli svým rodičům výborné pivo uvařené přímo v hotelu.

Byl to dosti vydařený „ozdravák“, pláštěnky jsme použili jen jednou 🙂

Olympiády a soutěže

V pátek 25. 4. proběhlo na koupališti ve Štětí oblastní kolo soutěže Mladých zdravotníků. Tato postupová zdravotní akce se vyhlašuje každoročně a je určena pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Celkem se zúčastnilo 9 družstev z 1. stupně a 11 družstev z 2. stupně.

Cílem soutěže bylo ověřit odborné znalosti žáků, praktickou připravenost a dovednost v poskytnutí první pomoci. Na šesti stanovištích museli soutěžící ošetřovat různá zranění, jako je podvrknutý kotník, úraz hlavy a tepenné krvácení. Také obvazová technika a transport raněného mohly ovlivnit výsledek.

A jak naše děvčata dopadla? K mé velké radosti si malé zdravotnice vybojovaly 1. místo.

Poděkování patří Jindřišce Hrubé

Barče Míčkové

Gabče Kočí

Kačce Brucknerové

Pétě Vaisové

 

Výsledky : ZŠ Masarykova, Litoměřice 603 bodů

ZŠ Školní, Štětí 513 bodů

ZŠ Ostrovní, Štětí 435 bodů

ZŠ Sady pionýrů, Lovosice 429 bodů

ZŠ Ostrovní, Štětí 428 bodů

ZŠ Jungmannova, Roudnice 373 bodů

ZŠ Chodouny 362 bodů

ZŠ T. G. Masaryka, Štětí 345 bodů

ZŠ Jungmannova, Roudnice 332 bodů

Mgr. Jitka Hrubá

Družina

Do školní družiny po celý školní rok jeden den v týdnu docházejí na praxi děvčata střední pedagogické školy. Úterý 22. 4. 2014 byl jejich posledním dnem jejich praxe s dětmi naší školy. Děvčata si vyzkoušela různorodou práci a jejich poslední výstup byl provázen vzájemným rozloučením. Děvčata jsou studentkami 4. ročníku a čeká je zkouška z dospělosti a tak jim děti a paní vychovatelky přály, aby zkouška dopadla nejlépe jak to jde.

Podívejte se na foto jak si dnešní den všichni užili.

Olympiády a soutěže

V překrásném a historickém městě Vyškově na Moravě se ve dnech 7. – 8. dubna 2014 uskutečnilo Mistrovství ČR školních čtyřčlenných týmů v šachu 2014 kategorie 1. – 5. tříd ZŠ. Pořadatelem byl místní Sportovní klub Vyškov, který se pořadatelství zhostil po všech stránkách velice dobře a úspěšně. Naše Masarykova ZŠ Litoměřice, za vydatné trenérsko-metodické pomoci Litoměřické šachové školy, vyslala na toto Mistrovství ČR čtyři reprezentanty, kteří bojovali opravdu velice statečně a srdnatě s papírově mnohem silnějšími soupeři. Soutěž byla velice vyrovnaná a naši se mezi velkou konkurencí především předních šachových škol velkých měst rozhodně neztratili a obstáli se ctí. Naši se umístili o dvě příčky lépe oproti nasazení podle koeficientu Elo na pěkném 21. místě ze 30 účastnických družstev. Toto umístění je v kontextu s předvedenou hrou našich reprezentantů velice pěkné a je velkým příslibem do budoucna. Naše děti sehrály spoustu pěkných a hodnotných partií a sbíraly cenné zkušenosti na takto velkém a prestižním turnaji. Děti hrály vždy s velkou chutí, nadšením, radostí a především s láskou k šachu a zároveň také s neobyčejným odhodláním úspěšně reprezentovat nejen naši Masarykovu ZŠ Litoměřice, ale také náš okres Litoměřice a Ústecký kraj. Naše družstvo hrálo v tomto složení: 1. šachovnice Hana Turková 4. A (3 body z 9), 2. šachovnice Mikuláš Turek 2. A ( 3 body z 9), 3. šachovnice Patrik Ott 3. A (6 bodů z 9) a 4. šachovnice Otakar Trojáček 5. A (5 bodů z 9). Velké poděkování patří všem, kteří nás nejen po celou dobu turnaje, ale i před ním a také stále i po něm, povzbuzují a podporují. Je to vždy pro reprezentující děti velké povzbuzení, když cítí, že mají stálou podporu a kladný vzor nás dospělých. I pro trenéry je to další výzva k ještě intenzivnější a usilovnější práci při výchově naší mládeže ve velice prospěšné a překrásné volnočasové aktivitě, jakou je bezesporu i královská hra.

Informace o tomto turnaji včetně fotogalerie můžete nalézt na www.šachyvyskov.netstranky.cz

Otakar Trojáček – trenér šachu

Logo novinky

Co je na Masaryčce nového? To se dozvíte právě zde!

  • Rubriky

  • Školní rok

Nejnovější články

Masaryčka na sítích

Skip to content