Nejnovější příspěvky

Všehochuť

Vznášedlo se pohybuje s velmi malým třením. Model vznášedla jsme se pokoušeli vyrobit na kroužku fyziky 17. října.

Vzduch z nafouknutého balonku je vytlačován pod kruhovou desku, kterou nepatrně zvedá nad desku stolu. K pohybu tělesa ve vodorovném směru je třeba jen nepatrná síla.

První vznášedlo zhotovil anglický vynálezce Ch. Cockerell (1910 – 1999), když začal zkoumat vlastnosti nafukovacích polštářů. Místo vzduchu z balonku vháněl vzduch z vysavače. Skutečné vznášedlo vyrobil v roce 1959 a 1. června s ním překonal kanál La Manche. Zemřel 1. června 1999 – v den 40. výročí své první cesty vznášedlem přes moře.

Všehochuť

Dne 22.10. se zúčastnila třída 8.A v rámci týdnu primární prevence určeného žákům základní školy programu „Jak se nestát závislákem“. Akce proběhla v nízkoprahovém centru Oáza v ulici Osvobození. Kolektiv osmáků byl rozdělen do tří skupinek, z nichž si každá prošla třemi stanovišti. Ta se zaměřovala na témata asertivity, drog a virtuální reality. Celý program byl založen na interaktivním pojetí komunikace moderátorů a žáků. Děti se dozvěděly spoustu nových a především užitečných informací.

Olympiády a soutěže

*Na snímku zleva: Hana Turková, Mikuláš Turek, Otakar Trojáček – trenér šachu, Patrik Ott, Otakar Trojáček, Jiří Cepník, Vojtěch Trojáček, Mgr. Jana Trojáčková – asistentka trenéra, Jáchym Plánička, Adam Trejbal, Zdeněk Korf, JUDr. Vladimír Nedvěd – asistent trenéra, Marek Durák, Matěj Kubelka, Leoš Gerstberger

V našem krásném městě Karla Hynka Máchy v Litoměřicích se v pátek 15. listopadu 2013 v sále veslařského klubu na Střeleckém ostrově u Labe uskutečnilo za účasti 13 družstev se 60 hráči okresní kolo přeboru škol družstev v šachu celého litoměřického regionu. Pořadatelem byl místní šachový klub Slavoj Litoměřice za vydatné spolupráce a pomoci Litoměřické šachové školy. Velkého úspěchu dosáhli naši žáci ZŠ Masarykova „A“, kteří se stali vítězi v kategorii 1. – 5. tříd základních škol.

Tímto vítězstvím si družstvo ZŠ Masarykova „A“ ve složení 1. šachovnice Hana Turková 4.A (5 b. z 5), 2. šachovnice Mikuláš Turek 2.A (5 b. z 5), 3. šachovnice Patrik Ott 3.A (4 b. z 5) a 4. šachovnice Otakar Trojáček 5.A (4b. z 5) zajistilo účast v nadcházejícím krajském kole přeboru škol v šachu, které se uskuteční 29. ledna 2014 v Lounech. Naše druhé družstvo ZŠ Masarykova „B“ ve stejné kategorii ve složení 1. šachovnice Jiří Cepník 2.A (2 b. z 5), 2. Šachovnice, Vojtěch Trojáček 2.A (2 b. z 5), 3. šachovnice Jáchym Plánička 1.A (0 b. z 5) a 4. šachovnice Adam Trejbal 1.B (2 b. z 5) si vedlo také statečně a i přes handicap chybějících – nemocných Marka Kadlece 3.B a Vojtěcha Novotného 2.A vybojovalo krásné 4. místo a bylo správnou oporou svým kamarádům a družstvu „A“. Naše další družstvo ZŠ Masarykova „A“ v kategorii 6. – 9. tříd ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií ve složení 1. šachovnice Zdeněk Korf 6.A (0 b. ze 4), 2. šachovnice Marek Durák 6.A (2 b. ze 4), 3. šachovnice Matěj Kubelka 6.B (3 b. ze 4), 4. šachovnice Leoš Gerstberger 7.A (2 b. ze 4) se umístilo na 4. místě. O medailovém umístění našich v této kategorii rozhodovalo až poslední možné pomocné hodnocení výsledku na 1. šachovnici. Citelně nám v družstvu starších scházel zkušený a ostřílený lídr a další z tria úspěšné šachové rodiny Turků, Václav Turek 6.B, který taktéž náhle onemocněl. Poděkování za podporu hlavnímu trenérovi a úspěšnou organizaci a přípravu našich reprezentantů patří oběma asistentům, Mgr. Janě Trojáčkové a JUDr. Vladimíru Nedvědovi. Přejeme našim úspěšným reprezentantům, aby s vytrvalou pílí, trpělivou moudrostí v rozhodování o svých tazích a především láskou ke královské hře hráli stále se skutečně opravdovou radostí a pokojem, i v nadcházejícím krajském kole přeboru škol v šachu a úspěšně reprezentovali námi milovanou Masarykovu školičku! Podrobné informace o turnaji včetně fotogalerie naleznete na stránkách http://www.ukss.cz/.

Otakar Trojáček – trenér šachu

Družina

Program školní družiny je od září v plném proudu. Ve všech odděleních se činnosti střídají a také se prolínají i s kroužky pořádané školou. Paní vychovatelky při výběru činností dají i na přání dětí, jako například u ,,Vaření hrou´´. Taková vlastnoručně připravená odpolední svačinka přijde jistě vhod.

Výlety a exkurze

Žáci V. A se po seznámení s prací složek IZS v minulém týdnu měli možnost blíže se setkat též s nelehkou úlohou zaměstnanců Záchranné služby Ústí nad Labem. Nejprve jim záchranář a průvodce Honza ukázal vybavení vrtulníku, předvedl nezbytně nutné potřeby pro podání první pomoci zraněnému. Poté se děti přesunuly na depo sanitních vozů. Po důkladném prozkoumání sanitek mohli nakouknout a seznámit se též s prací operátorů na dispečinku, kde byly svědky poslání posádky k pacientovi. Zážitek to byl pro všechny veliký.

Všehochuť

Žáci pátých ročníků byli seznámeni s náročnou, ale o to více zajímavou prací integrovaných záchranných složek. Všichni obdivovali statečnost pyrotechniků, čistou práci kriminalistů, pomůcky hasičů a v neposlední řadě i důležitost městské policie či záchranné služby. Jako bonus se někteří vžili do pocitů slepých lidí díky Tyfloservisu. Akce to byla velmi zdařilá, všem patří veliký dík.

Družina

Po roce opět proběhla soutěž o nejoriginálnější výzdobu dýně. Akci pořádala školní družina pod tradičním heslem Vesnička Dýňov. Do soutěže se zapojilo na 80 exponátů v kategoriích 1. ročník, 2. – 3. třídy, 4. – 5. třídy, 2. stupeň a letos poprvé i zaměstnanci školy. A bylo na co se dívat. Výtvory představovaly nejrůznější strašidýlka, ryby i velryby, pavouka, motocyklistu, ale také vězení apod. Zpestřením a novinkou bylo několik řepáků, tj. plastik z krmné řepy, což je česká tradice.

Další inovací letošního ročníku byla rovněž soutěž o nejlepší dýňový koláč. Každý z účastníků dostal svítící keramický přívěšek v podobě dýně vyrobený dětmi školní družiny a ti nejlepší pak obdrželi i diplom. Program byl doplněn dětskou diskotékou, zapálením svíček v dýních a různými hrami. Téměř stovka rodičů a dětí se bavila na školní zahradě od 16. hodiny až do večerních hodin.

A výsledky soutěží? Vítězem kategorie 1. třída byl Matyáš Czetmayer, v kategorii 2. – 3. třída se umístil na prvním místě Vojta Trojáček, v kategorii 4. – 5. třída sestry Bára a Klára Szromková .

Druhý stupeň ovládl kolektiv žáků 7. B, za zaměstnance školy byla vítězem zvolena Mgr. Jitka Hrubá a hlavní správce hřiště Libor Hejhal. V rodičovské soutěži získala titul Řád zlatého dýňového koláče paní Ševčíková.

Výlety a exkurze

Žáci 1. A a 1. B navštívili v pondělí 30. září zámek v Ploskovicích, kde se zúčastnili pohádkové cesty. Na děti čekaly pohádkové bytosti, u kterých musely splnit úkoly, aby následně vysvobodily princeznu od zlých snů. Žáci vše zvládli na výbornou, zakleli černokněžníka a získali od princezny za odměnu kouzelný kamínek dobrých snů.

Výlety a exkurze

26. září jsme jeli autobusem na výlet do Prahy. Jako první jsme navštívili Petřínskou rozhlednu. Vystoupali jsme nahoru. Byl tam nádherný výhled na celou Prahu. Viděli jsme řeku Vltavu, sídlo prezidenta a Národní divadlo. Potom jsme šli do zrcadlového bludiště a síně smíchu. Byla to strašná legrace, protože jsme měli různé podoby. Dolů jsme jeli lanovkou. Pak jsme přešli na Karlův most a na Staroměstském náměstí jsme přesně stihli orloj. Pak jsme šli do Muzea voskových figurín a viděli jsme tam Jaromíra Jágra a Helenu Vondráčkovou. Nakonec jsme navštívili Muzeum mučení. Bylo to zajímavé ale strašidelné, protože se tam ozývaly různé zvuky. Za odměnu jsme se najedli v „Mekáči“. Výlet se mi moc líbil.

Lucie Rašovská

Další postřehy dětí:

Na Petřínskou rozhlednu jsme vyšlapali 299 schodů. Ještě hodinu po tom se mi klepaly nohy.

V muzeu byl obchod a já tam koupila dárek pro bráchu – krásnou malou lebku.

Největší legrace byla s oživlým trpaslíkem. Mohli jsme se s ním zadarmo vyfotit.

Výlety a exkurze

Ve čtvrtek se v krásném podzimním počasí vydali žáci 5. A na procházku historií Litoměřic. Tu připravila paní PhDr. Olga Kubelková ze Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Děti se dozvěděly, k čemu sloužily parkány, kdo to je Roland, co se měřilo loktem, kudy vedla kanalizace, jaká je nejstarší budova. Na závěr všichni vyšlápli schody věže katedrály a kochali se úžasnými panoramaty.

Logo novinky

Co je na Masaryčce nového? To se dozvíte právě zde!

  • Rubriky

  • Školní rok

Nejnovější články

Masaryčka na sítích

Skip to content