Kariérové poradenství

Domů » Pro rodiče » Kariérové poradenství

Kariérový poradce

 • Mgr. Petr Hošek

Konzultační hodiny:

 • pondělí – 14:00 – 16:00 (kancelář zástupce ředitele)
 • případně po telefonické domluvě 732 612 142, petr.hosek@masarykovazs.eu či Edookitem

   

více informací o kariérovém poradenství najdete zde

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025:

 • Vážení žáci a zákonní zástupci. Na této stránce najdete informace a zdroje informací k přijímacímu řízení pro žáky, kteří nastoupí na střední škole ve školním roce 2024/2025
 • Aktuální informace k termínům přijímacích řízení naleznete zde
 

Talentové zkoušky

 • podání přihlášky nejpozději do 30.11.2023
 • konání talentových zkoušek – leden 2024

VZHLEDEM K MEDIÁLNÍM VÝSTUPŮM MŠMT DOJDE KE ZMĚNÁM VE ZPŮSOBU PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ A OU (počet, způsob podání, možná i termíny).

ZMĚNY BY MĚLY PROBĚHNOUT OD 1. 1. 2024 –  budeme Vás informovat

Přijímací řízení pro studijní obory s maturitou a učební obory

ZATÍM: Žák si může podat 2 přihlášky:

 • 2 studijní obory (i na jedné škole)
 • 1 studijní obor + 1 učební obor
 • 2 učební obory

Řádně vyplněná přihláška musí být odevzdaná (odeslaná) nejpozději do 1. 3. 2024 řediteli střední školy (SŠ)

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (jen pro studijní obory s maturitou)
Český jazyk a literatura, matematika a její aplikace

 • 1. termín
  • 12. 4. 2024 (4leté obory)
  • 17. 4. 2024 (víceletá gymnázia)
 • 2. termín
  • 15. 4. 2024 (4leté obory)
  • 18. 4. 2024 (víceletá gymnázia)
 

Kritéria pro přijetí vyhlásí ředitel SŠ do 31. 1. 2024

 • Ředitel SŠ může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky – tento termín se nesmí shodovat s termínem konání jednotné přijímací zkoušky
 • Jednotná přijímací zkouška se na celkovém hodnocení splnění kritérií uchazečem podílí nejméně 60% (započítává se vždy lepší výsledek)
 • Výsledky budou zveřejněny na webu školy

SŠ doručuje pouze rozhodnutí o nepřijetí (odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí).

K potvrzení úmyslu uchazeče studovat daný obor slouží zápisový lístek.

Pokud byl uchazeč přijat a chce danou školu studovat, musí vyplněný zápisový lístek odevzdat do 10 pracovních dnů řediteli SŠ.

Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, to neplatí pokud chce uchazeč uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na odvolání.

Informace:

 • Atlas školství střední školy  Ústecký kraj
 • Dny otevřených dveří SŠ
 • Weby SŠ
 • Úřad práce – informační a poradenské středisko pro žáky (budova Okresního soudu)
 • www.infoabsolvent.cz
 • www.atlasskolstvi.cz
 • Nástěnka 1. patro Masarykovy základní školy

Skip to content