Školní družina

Domů » Družina

Představení školní družiny

Výchovná práce ŠD vychází z těchto hlavních úkolů – pěstování pozitivního vztahu k rodině, k přírodě, ke knihám. Součástí pobytu v přírodě jsou vycházky s přírodovědnou tematikou, sportovní činnost. Ekologické a kooperativní hry, podporující komunikativní dovednosti, orientaci, spolupráci ve skupině, se zařazují především v zimě, při pobytu v budově ŠD, při návštěvě bazénu, tělocvičny. V každém ročním období využíváme přírodního materiálu pro pracovní činnost. Během školního roku využíváme sportovního hřiště pro rozvoj tělesné aktivity dětí. Zejména ve spolupráci se správcem hřiště a druholigovým trenérem, panem Liborem Hejhalem, mají možnost chlapci ze školní družiny sehrát v rámci ŠD různá miniutkání, především ve florbalu.

Provozní doba školní družiny:

  • Ráno: 6.00 – 7.40
  • Odpoledne: 11.40 – 17.30

děti jsou odváděny do a ze školy vychovatelkami, včetně oběda

Informace: Školní družinu naplňují z kapacitních důvodů přednostně žáci z 1. – 4. tříd, volná místa doplňují žáci 5. tříd

Skip to content