Zápis do 1. tříd

Domů » Pro rodiče » Zápis

Zápis do 1. tříd školního roku 2024/2025 proběhne v úterý 16. a ve středu 17. dubna 2024

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let.

V rámci zápisu na Masarykově ZŠ můžete žádat buď o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání, nebo o odklad povinné školní docházky. V případě žádosti o odklad neprovádějte elektronickou registraci a řiďte se pokyny z odstavce B. Pokud si nejste jisti, zda budete chtít odklad, doporučujeme Vám se co nejdříve objednat k přešetření u školského poradenského pracoviště, jehož souhlasné vyjádření budete k žádosti o odklad potřebovat.

A) Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Před samotným zápisem je nutné provést elektronickou registraci. Před ní si prosím připravte tyto věci. Po kliknutí na Online zápis (sovička) se Vám zobrazí online formulář k vyplnění. Vyplňte, prosím, pečlivě všechny potřebné kolonky a poté přiložte sken rodného listu dítěte. Soubor s rodným listem pojmenujte jménem a příjmením dítěte. Rodný list je jedinou povinnou součástí (přílohou) Vaší žádosti. Po vyplnění žádosti ji kliknutím na modré políčko dole odešlete do našeho systému. Poté si žádost uložte ve formátu PDF do svého počítače (bude Vám zaslána i emailem), vytiskněte a podepište.

Podepsanou žádost přinesete do školy na zápis ve dnech 16. 4. nebo 17. 4. 2024. Od 1. 4. si zde >>> můžete rezervovat konkrétní den a čas zápisu.

Bez přiložení skenu rodného listu dítěte nebo bez doručení vygenerované žádosti výše uvedeným způsobem v uvedených termínech bude Vaše žádost považována za neplatnou!

B) Žádost o odklad základního vzdělávání

Zde >>> si stáhnete žádost o odklad (naleznete ji také na našich webových stránkách v sekci Dokumenty/Formuláře). Vyplníte, vytisknete a doručíte od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024 do školy (ideálně po předchozí telefonické domluvě).

K žádosti o odklad nezapomeňte přiložit také souhlasné stanovisko školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez nich nebudeme moci žádosti vyhovět. Přítomnost dítěte ve škole není nutná.

Další důležité informace:

Kritéria pro přijetí >>>

Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřizovaných městem Litoměřice >>

Skip to content