Anglický program

Domů » Pro rodiče » Anglický program

Od školního roku 2005/2006 probíhá na naší škole výuka pěti předmětů (matematika, výtvarná výchova, pracovní činnosti, prvouka, přírodověda) v anglickém jazyce. Tuto výuku zajišťují rodilí mluvčí. Byli jsme jednou ze tří základních škol v celé ČR, které tento projekt se svolením MŠMT zahájily. Tento náš program má samozřejmě návaznost i na stupni druhém, kde se využívá v předmětu anglický jazyk – konverzace. V 9. ročníku mají žáci možnost zakončit anglický program složením zkoušky a získáním mezinárodně uznávaného certifikátu KET nebo PET (podmínky pro získání zde). V souvislosti s tímto projektem vzniknul za účasti rodičů našich žáků spolek Easy English podporující tento program finančně i organizačně (Stanovy zde). Jeho finanční podpora ze strany rodičů je pro zachování anglického programu nezbytná.

Hospodářka spolku Easy English: Ing. Jaromíra Zajícová

Email: jaromira.zajicova@seznam.cz

Telefon: 739 012 138

Předseda spolku Easy English: Ing. Lukáš Znojemský

Email: znojemsky@masarycka.org

AJ program

Formy poplatku:  sponzorský dar spolku Easy English (darovací smlouva – na vyžádání)

  • Poplatek na školní rok (tj. od září do června) je 3 000,- Kč. Částka se nenásobí počtem dětí, ale je stejná i v případě více Vašich dětí na škole.

Možnosti platby:      

  • jednorázově 3 000,- Kč
  • pololetně 1 500,- Kč
  • měsíčně 300,- Kč (v případě trvalého příkazu od září do června)

Způsob platby:

  • Na účet číslo 241542062/0300 
  • Variabilní symbol: 00715
  • Zpráva pro příjemce: příjmení dítěte + třída (pokud máte na prvním stupni více dětí, vypište je, prosím, všechny jednotlivě. Děti na druhém stupni není třeba uvádět.)

Upozorňujeme, že oproti minulým rokům nelze platit v hotovosti v kanceláři školy.

Skip to content