Školní elektronická peněženka

Domů » Pro rodiče » E-peněženka

Přihlášení k žákovskému kontu

Ke stažení elektronického výpisu účtu Vašeho dítěte zadejte kód žáka (RRMMDD* – podle data narození, * přidělené pořadové číslo 1 nebo 2).

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

chtěli bychom Vás seznámit s novým systémem placení celoškolních nebo třídních akcí, školní družiny a školních kroužků. Výhodou tohoto nového systému je, že každé dítě bude mít svou tzv. „zálohovou peněženku“ (dále jen záloha), na kterou zákonný zástupce posílá bezhotovostně peníze. Veškeré platby se strhávají automaticky. Přednostně se vždy bude strhávat platba za školní družinu a kroužek při školní družině. Zákonný zástupce má možnost hlídat stav na zálohách, případně dodatečně poslat další částku.

Podrobné informace:

  • Škola má pro tyto účely zřízen účet: 1002309399/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Litoměřice.
  • Každý žák má svůj vlastní variabilní symbol (rodné číslo žáka), který se nebude během školní docházky měnit.
  • Zákonní zástupci mohou poslat částku na školní rok jednorázově, nebo podle svých možností. Čerpání během školního roku je individuální podle jednotlivých tříd. Je však třeba si dát pozor na to, aby byl na záloze dostatek peněz v případě docházky do školní družiny, školních kroužků apod.
  • Zákonní zástupci se mohou pravidelně informovat o stavu zálohy a o uskutečněných platbách. Nevyčerpané prostředky lze převádět do dalšího školního roku. Při ukončení školní docházky se nevyčerpané peníze zašlou zpět na účet zákonného zástupce.

Konkrétní vzor:

Číslo účtuČástkaVS Zpráva pro příjemce
1002309399/08001 200 Kč0802153611 Josef Dvořák 2.A
1002309399/0800800 Kč0458143175Anička Svobodová 6.B
1002309399/0800500 Kč0103292505Petr Lev 9.A

 

Informace o výši jednotlivých úhrad:

  • Školní družina – 600,- Kč (září až prosinec) a 900,- Kč (leden až červen), (platba do 30.9./31.1.)
  • Kroužky při školní družině – florbal, basketbal – 450,- Kč (říjen až prosinec) a 750,- Kč (leden až květen), (platba nejpozději do 31.10./31.1.)
  • Třídní fond – pracovní sešity, fotografování, kulturní pořady, exkurze apod.
  • I. stupeň – dle informací třídního učitele
  • II. stupeň – 500,-Kč/pololetí (nejpozději do 30.11./31.3.)

O použití třídního fondu rozhoduje vždy třídní učitel.

  • Případné školy v přírodě, mezinárodní projekty a ostatní vícedenní akce se budou platit individuálně podle přímých pokynů vedoucích jednotlivých akcí.

Věříme, že tento systém nám všem zjednoduší a ulehčí vzájemnou spolupráci.

Mgr. Karel Kynzl, ředitel školy

Skip to content