Fair trade

Domů » Naše škola » Fair trade

Masarykova základní škola je velmi hrdá na to, že podporuje hnutí fair trade. Dne 9. února 2012 se škola oficiálně stala Fairtradovou školou, zařadila se tím do mezinárodní sítě škol podporujících spravedlivý obchod.

Na naší škole:

 • upřednostňujme fairtradové výrobky (žáci si mají možnost každodenně zakoupit výrobky v obchůdku školy)
 • v naší výuce zařazujeme globální témata včetně fair trade, organizujeme projektové dny a přednášky na toto téma
 • podporujeme řídící skupinu, která bude žádat o udělení titulu Fairtradové školy
 • v prostorách školy jsou umístěny informační a propagační materiály (nástěnka školy, webové stránky školy)
 • o svých fair trade aktivitách informujeme místní média
 • podporujeme fairtradové kampaně ve městě a organizujeme osvětové akce

Fairtradová města – ZŠ Masarykova

Fairtradová škola logo

Fair trade

Co je to fair trade?

Fair trade (česky spravedlivý obchod) je způsob obchodu, který zaručuje producentům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci.

Základní principy fair trade

 • férové obchodní podmínky
 • dodržování lidských a pracovních práv
 • zákaz dětské práce
 • rozvoj komunit
 • šetrnost k životnímu prostředí


Jak se pozná FAIRTRADE?

Výrobek Fairtrade se pozná podle ochranné známky FAIRTRADE přímo na obalech.

Skip to content